HANGİ AMACA YÖNELİK PAZARLAMA…

Hangi Amaca Yönelik Pazarlama Acaba..Artık günümüzde  sınırsız seçenekler içerisinde kendisini kaybeden tüketiciler bu tekliflerden hangilerini  değerlendirmeye alacağını  belirlerken eskiye nazaran çok daha fazla seçenekleri göz önünde bulunduruyorlar. Tüketiciler rasyonel hareket etmenin  yanı sıra artık daha fazla duygusal harekete eğilimliler. Bu yüzden bir çok işletmenin, tüketicilerin sadece fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaları yeterli olmamakla beraber, çok daha derinlere inmeleri gerektiklerini farketmiş durumdalar. İşte amaca yönelik pazarlamada seçenek ve derinliklerdeki faaliyet alanlarından  birini temsil ediyor.

Amaca yönelik pazarlama türevleri, işletmelerin sosyal nitelikli bir konu, fikir veya davaya destek olduklarını pazarlama mesajlarında işlemelerii ve bu süre içerisinde elde edilmiş satış gelirlerinin bazı bölümlerini bu sosyal konu, dava veya fikrin gerçekleşmesine gayret gösteren tarafa bağlamasıdır.

Amaca yönelik pazarlama türünde belirli bir amaca hizmet esas konudur. Bunlar genellikle hayır kurumları gibi vakıflara yapılan bağışlarla gerçekleştirilir. Fakat burdaki esas nokta, amaca yönelik pazarlama türünün, sıcak satış ile beraber gerçekleştirilmesidir. Aslında gerçekleştirilen sosyal sorumluluğun işletmelere de kar olarak geri dönüş yapması gerekir. İşte amaca yönelik pazarlamayı, sosyal ve yeşil pazarlama, kurumsal bağışlar ve türevlerinden ayıran nokta da buradadır.

Amaca yönelik pazarlama kavram çeşitlerinin ilk doğuşu yeri Amerika’da olmuş ve 1980’lerin başlarına denk gelmektedir. American Express’in her bir kredi kartı sahibi n müşterileri adına bir çok hayır kuruluşlarına ufak miktarlarda bağış yapacağını duyurduğu kampanya ile başlayan bu süreç sonunda asıl olarak amaca yönelik pazarlama(cause-related marketing) kavram çeşidi, tekrar American Express’in Özgürlük Anıtı restorasyon çalışmasında bulunduğu destek kampanyasında ilk defa kullanılmıştır.

Bu başlangıç ve devamında gelen bir çok uygulamaların göstermiş olduğu başarı hizmete ve amaca yönelik pazarlama uygulamalarının şimdiye dek artan bir şekilde katlanarak gelmesi sonucunu meydana getirmiştir.Yapılan çalışma ve kampanyaların gerçek manada amaca yönelik olması ve dünya ve insanlığa olumlu katkıda bulunması gerekmelidir. Özetle yapılan hayır işlerinin kötüye amaca kullanılmaması ve tüketiciyle kurulan iletişimin de doğru kurulması gerekmektedir. Amaca yönelik pazarlama uygulamalarında bulunan kurum veya markaların ne bunu sürekli tüketicilerin gözüne sokmaması gerekir,ne de yaptıkları çalışmalar hakkında sınırlı bilgiyi tüketiciye sunmaları gerekir. Bu denge amaca yönelik pazarlama uygulamalarının hedefine ulaşmasında çok önemli rol oynar.

Hangi Amaca Yönelik Pazarlama..?

Kuşkusuz zamanımız tüketicileri, çok fazla sosyal konuları önemsemeyen firma ve markaları cezalandırmaktadırlar. Hal böyle olunca da sosyal konulara değinmenin işletme bakımından en önemli yolu amaca yönelik pazarlama uygulamaları olarak belirmektedir. Çünkü imajlarına yaptıkları katkı ve faydalar, zihinlerde olumlu yer edinme, bilinirliklerini kazanma , tüketicin zihninde güvenlerini kazanmaları gibi getirileri yeşil pazarlama, sosyal pazarlama ve kurumsal bağışlar , sponsorluk gibi faaliyetlerle sayesinde gerçekleştirebilen işletmeler, bu çalışmalarının kâr getirici etkisini zamana yayılmış uzun dönemde alabilmekteyken, amaca yönelik pazarlama uygulama ve kavramlarıyla hem kazançlarını sağlamakta hem de kısa dönemli kar ve satış artışı da sağlamaktadırlar. Lakin yine ehemmiyetle üzerinde durulması gereken diğer sosyal yaklaşımlarda olduğu üzere amaca yönelik pazarlamanın da çok hassas bir noktası vardır.

Kısaca zamanımızda artık kurumları değerlendirme yaparken ve satın alma kararlarını verirken bir çok tüketici, işletmelerin sosyal konulara ne kadar değer verdiğine , ne kadar sorumlu davranış gösterdiklerine göre karar verebilmektedir. Bu sebepten amaca yönelik pazarlama uygulaması çağımızın olmazsa olmazlarındandır.